admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 31 ถึง 35 จาก 38 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
31เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เช่าเครื่องอ่าน และเเปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งกระจายภาพทางการแพทย์ sine
21 เม.ย. 2022 10:41:34
เปิดดูแล้ว 66 ครั้ง
เปิดดู
32เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 sine
21 เม.ย. 2022 10:38:15
เปิดดูแล้ว 66 ครั้ง
เปิดดู
33เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
21 เม.ย. 2022 10:00:42
เปิดดูแล้ว 47 ครั้ง
เปิดดู
34ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
18 เม.ย. 2022 15:07:59
เปิดดูแล้ว 40 ครั้ง
เปิดดู
35เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:15:12
เปิดดูแล้ว 300 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 194 ครั้ง
เปิดดู