ประสัมพันธ์

แสดง 1 ถึง 5 จาก 13 ผลลัพธ์

ประสัมพันธ์

#ประสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
  
1นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุข sine
19 ก.ค. 2022 13:40:17
เปิดดูแล้ว 62 ครั้ง
เปิดดู
2การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวด sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 27 ครั้ง
เปิดดู
3ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 sine
7 มิ.ย. 2022 11:40:42
เปิดดูแล้ว 63 ครั้ง
เปิดดู
4สืบหาญาติ ผู้หญิงไม่ทราบชื่อ นามสกุล เสียชีวิติ ณ โรงพยาบาลถลาง sine
27 พ.ค. 2022 10:12:32
เปิดดูแล้ว 88 ครั้ง
เปิดดู
5นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี พ.ศ.2565 golf
17 มี.ค. 2022 16:12:39
เปิดดูแล้ว 126 ครั้ง
เปิดดู