บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 173 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
1รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องธุรการ
สมัครงาน sine
21 ก.ย. 2022 11:56:44
เปิดดูแล้ว 18 ครั้ง
2ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))จัดซื้อจัดจ้าง sine
12 ก.ย. 2022 16:15:47
เปิดดูแล้ว 27 ครั้ง
3ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))จัดซื้อจัดจ้าง sine
12 ก.ย. 2022 16:12:15
เปิดดูแล้ว 14 ครั้ง
4รายงานผลเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการทุจริตประพฤติมิชอบMOIT2รายงานผลเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการทุจริตประพฤติมิชอบITA golf
8 ก.ย. 2022 16:02:33
เปิดดูแล้ว 20 ครั้ง
5ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพการแพทย์ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพการแพทย์จัดซื้อจัดจ้าง sine
7 ก.ย. 2022 15:05:20
เปิดดูแล้ว 13 ครั้ง