บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 211 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบปีประมาณ พ.ศ.2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบปีประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเช์้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติจัดซื้อจัดจ้าง sine
23 มี.ค. 2023 11:44:44
เปิดดูแล้ว 5 ครั้ง
2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสมัครงาน sine
20 มี.ค. 2023 16:22:32
เปิดดูแล้ว 41 ครั้ง
3รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)สมัครงาน sine
13 มี.ค. 2023 16:02:17
เปิดดูแล้ว 69 ครั้ง
4ขายทอดตลาดท่อนซุงไม้มะฮอกกานี จำนวน 16 ท่อน ท่อนซุงไม้กระทินเทพา จำนวน 2 ท่อนขายทอดตลาดท่อนซุงไม้มะฮอกกานี จำนวน 16 ท่อน ท่อนซุงไม้กระทินเทพา จำนวน 2 ท่อนประชาสัมพันธ์ sine
9 มี.ค. 2023 10:11:24
เปิดดูแล้ว 175 ครั้ง
5รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 MOIT16ITA golf
3 มี.ค. 2023 10:03:37
เปิดดูแล้ว 116 ครั้ง