admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 1 ถึง 5 จาก 14 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
1การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 160 รายการ sine
4 ต.ค. 2022 11:34:46
เปิดดูแล้ว 195 ครั้ง
เปิดดู
2นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุข sine
19 ก.ค. 2022 13:40:17
เปิดดูแล้ว 122 ครั้ง
เปิดดู
3การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวด sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 57 ครั้ง
เปิดดู
4ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 sine
7 มิ.ย. 2022 11:40:42
เปิดดูแล้ว 96 ครั้ง
เปิดดู
5สืบหาญาติ ผู้หญิงไม่ทราบชื่อ นามสกุล เสียชีวิติ ณ โรงพยาบาลถลาง sine
27 พ.ค. 2022 10:12:32
เปิดดูแล้ว 171 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 40 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
1ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในบริเวณโรงพยาบาลถลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
19 ธ.ค. 2022 14:37:00
เปิดดูแล้ว 14 ครั้ง
เปิดดู
2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐาน sine
6 ธ.ค. 2022 14:50:35
เปิดดูแล้ว 22 ครั้ง
เปิดดู
3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 16:02:34
เปิดดูแล้ว 25 ครั้ง
เปิดดู
4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 16:00:26
เปิดดูแล้ว 15 ครั้ง
เปิดดู
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน 89 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 15:57:26
เปิดดูแล้ว 14 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 19 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
1รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
31 ม.ค. 2023 10:23:10
เปิดดูแล้ว 49 ครั้ง
เปิดดู
2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
31 ม.ค. 2023 10:19:08
เปิดดูแล้ว 21 ครั้ง
เปิดดู
3รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 ม.ค. 2023 14:42:33
เปิดดูแล้ว 119 ครั้ง
เปิดดู
4รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
11 ม.ค. 2023 15:49:22
เปิดดูแล้ว 152 ครั้ง
เปิดดู
5รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) woot
3 ม.ค. 2023 19:06:57
เปิดดูแล้ว 117 ครั้ง
เปิดดู