admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 9 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
1นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี พ.ศ.2565 golf
17 มี.ค. 2022 16:12:39
เปิดดูแล้ว 68 ครั้ง
เปิดดู
2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:06:55
เปิดดูแล้ว 270 ครั้ง
เปิดดู
3การขายพัสดุครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอด sine
16 พ.ย. 2021 15:35:03
เปิดดูแล้ว 137 ครั้ง
เปิดดู
4รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
7 ต.ค. 2021 16:41:25
เปิดดูแล้ว 773 ครั้ง
เปิดดู
5กักตัว 14 วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (ภาษาไทย) golf
31 ก.ค. 2021 21:48:33
เปิดดูแล้ว 289 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 11 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
1ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) sine
3 พ.ค. 2022 10:16:47
เปิดดูแล้ว 21 ครั้ง
เปิดดู
2เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 sine
21 เม.ย. 2022 10:49:54
เปิดดูแล้ว 31 ครั้ง
เปิดดู
3เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ) sine
21 เม.ย. 2022 10:46:30
เปิดดูแล้ว 19 ครั้ง
เปิดดู
4เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เช่าเครื่องอ่าน และเเปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งกระจายภาพทางการแพทย์ sine
21 เม.ย. 2022 10:41:34
เปิดดูแล้ว 19 ครั้ง
เปิดดู
5เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 sine
21 เม.ย. 2022 10:38:15
เปิดดูแล้ว 24 ครั้ง
เปิดดู