โรงพยาบาลถลาง เลขที่ 358 ม.1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์: 076-311033, 076-311111 Fax: 076-275096 Email: info@thalanghospital.go.th