admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
11กักตัว 14 วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (ภาษาไทย) golf
31 ก.ค. 2021 21:48:33
เปิดดูแล้ว 347 ครั้ง
เปิดดู
12คู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) golf
31 ก.ค. 2021 21:42:31
เปิดดูแล้ว 398 ครั้ง
เปิดดู
13การสร้างฟันเทียมทั้งปากที่มีการสบฟันแบบนิวโทรเซนทริก ในผู้ป่วยที่มีสันเหงือกล่างสลายตัวมาก โดย ทันตแพทย์หญิงสุชาดา โพธิกิจ sine
12 พ.ค. 2021 11:51:39
เปิดดูแล้ว 763 ครั้ง
เปิดดู
14การสร้างฟันเทียมทั้งปากที่มีการสบฟันแบบนิวโทรเซนทริก ในผู้ป่วยที่มีสันเหงือกล่างสลายตัวมาก โดย ทันตแพทย์หญิงสุชาดา โพธิกิจ sine
5 เม.ย. 2021 11:32:49
เปิดดูแล้ว 590 ครั้ง
เปิดดู
15โรงพยาบาลถลาง เปิดคลินิกกัญชา ทางการแพทย์ sine
24 ก.พ. 2021 11:08:04
เปิดดูแล้ว 828 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 26 ถึง 30 จาก 43 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
26ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสายยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) golf
18 ส.ค. 2022 15:30:30
เปิดดูแล้ว 32 ครั้ง
เปิดดู
27เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ golf
18 ส.ค. 2022 15:22:16
เปิดดูแล้ว 54 ครั้ง
เปิดดู
28เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ golf
18 ส.ค. 2022 15:21:56
เปิดดูแล้ว 57 ครั้ง
เปิดดู
29รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) sine
8 ส.ค. 2022 14:09:06
เปิดดูแล้ว 43 ครั้ง
เปิดดู
30ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
8 ส.ค. 2022 14:05:39
เปิดดูแล้ว 41 ครั้ง
เปิดดู