admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 26 ถึง 30 จาก 38 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
26เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ sine
8 ส.ค. 2022 13:57:20
เปิดดูแล้ว 27 ครั้ง
เปิดดู
27ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถเคลื่อนที่สำหรับตรวจมะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
1 มิ.ย. 2022 15:18:16
เปิดดูแล้ว 59 ครั้ง
เปิดดู
28ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) sine
3 พ.ค. 2022 10:16:47
เปิดดูแล้ว 90 ครั้ง
เปิดดู
29เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 sine
21 เม.ย. 2022 10:49:54
เปิดดูแล้ว 86 ครั้ง
เปิดดู
30เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ) sine
21 เม.ย. 2022 10:46:30
เปิดดูแล้ว 62 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 195 ครั้ง
เปิดดู