admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 16 ถึง 20 จาก 38 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
16รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:09:03
เปิดดูแล้ว 34 ครั้ง
เปิดดู
17รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:06:49
เปิดดูแล้ว 19 ครั้ง
เปิดดู
18รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 1 ชุด sine
6 ก.ย. 2022 10:04:37
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง
เปิดดู
19รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
5 ก.ย. 2022 15:52:02
เปิดดูแล้ว 15 ครั้ง
เปิดดู
20ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
5 ก.ย. 2022 15:48:26
เปิดดูแล้ว 24 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 194 ครั้ง
เปิดดู