admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 11 ถึง 15 จาก 38 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
11ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT Scan) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
12 ก.ย. 2022 16:12:15
เปิดดูแล้ว 22 ครั้ง
เปิดดู
12ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพการแพทย์ sine
7 ก.ย. 2022 15:05:20
เปิดดูแล้ว 23 ครั้ง
เปิดดู
13รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจสมรรถทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:13:44
เปิดดูแล้ว 30 ครั้ง
เปิดดู
14รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:12:08
เปิดดูแล้ว 21 ครั้ง
เปิดดู
15รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลถลาง 1 เครื่อง sine
6 ก.ย. 2022 10:10:51
เปิดดูแล้ว 18 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 194 ครั้ง
เปิดดู