admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

แสดง 6 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ถึง 10 จาก 11 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
6เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
21 เม.ย. 2022 10:00:42
เปิดดูแล้ว 17 ครั้ง
เปิดดู
7ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
18 เม.ย. 2022 15:07:59
เปิดดูแล้ว 11 ครั้ง
เปิดดู
8เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:15:12
เปิดดูแล้ว 264 ครั้ง
เปิดดู
9เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:12:21
เปิดดูแล้ว 90 ครั้ง
เปิดดู
10เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 sine
23 พ.ย. 2021 15:11:01
เปิดดูแล้ว 86 ครั้ง
เปิดดู