admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 6 ถึง 10 จาก 15 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ถึง 10 จาก 43 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
6เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 16:02:34
เปิดดูแล้ว 133 ครั้ง
เปิดดู
7เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 16:00:26
เปิดดูแล้ว 22 ครั้ง
เปิดดู
8เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน 89 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 15:57:26
เปิดดูแล้ว 22 ครั้ง
เปิดดู
9เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าผู้ป่วย จำนวน 17 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 15:55:28
เปิดดูแล้ว 11 ครั้ง
เปิดดู
10รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
15 พ.ย. 2022 11:01:35
เปิดดูแล้ว 91 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 6 ถึง 10 จาก 24 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
6รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
31 ม.ค. 2023 10:23:10
เปิดดูแล้ว 237 ครั้ง
เปิดดู
7รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
31 ม.ค. 2023 10:19:08
เปิดดูแล้ว 127 ครั้ง
เปิดดู
8รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 ม.ค. 2023 14:42:33
เปิดดูแล้ว 132 ครั้ง
เปิดดู
9รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
11 ม.ค. 2023 15:49:22
เปิดดูแล้ว 164 ครั้ง
เปิดดู
10รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) woot
3 ม.ค. 2023 19:06:57
เปิดดูแล้ว 133 ครั้ง
เปิดดู