บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 11 ถึง 15 จาก 141 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
11การจัดหาพัสดุรอบ(สขร.1)เดือนกันยายน 2564การจัดหาพัสดุรอบ(สขร.1)เดือนกันยายน 2564ITA golf
25 พ.ย. 2021 10:42:37
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง
12การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ปี2565การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ปี2565ITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:34:54
เปิดดูแล้ว 21 ครั้ง
13การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงานITA golf
30 มี.ค. 2022 16:26:46
เปิดดูแล้ว 26 ครั้ง
14การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564ITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:40:24
เปิดดูแล้ว 27 ครั้ง
15การกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ปี 2565การศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะITA golf
16 พ.ย. 2021 21:19:42
เปิดดูแล้ว 43 ครั้ง