รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

Update Delete


บทความ: 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 3 อัตรา
เอกสารประกอบ

สร้างโดย woot
สร้างวันที่ 3 ม.ค. 2023 19:06:57
แก้ไขวันที่ 3 ม.ค. 2023 19:06:57
เปิดทั้งหมด 339 ครั้ง