ชื่อ - นามสกุล :
นายอานนท์ แก้วบำรุง
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ รพ.ถลาง
หน้าที่ :
ประธานกรรมการ
ที่อยู่ :
358 ม.1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการบริหาร