บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 11 ถึง 15 จาก 109 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
11แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานITA golf
29 ธ.ค. 2021 22:02:48
เปิดดูแล้ว 9 ครั้ง
12ชออนุญาตินำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)ชออนุญาตินำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)ITA golf
29 ธ.ค. 2021 22:01:26
เปิดดูแล้ว 14 ครั้ง
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565ITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:49:23
เปิดดูแล้ว 9 ครั้ง
14แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:45:09
เปิดดูแล้ว 7 ครั้ง
15ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:43:16
เปิดดูแล้ว 6 ครั้ง