บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 56 ถึง 60 จาก 211 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
56เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖จัดซื้อจัดจ้าง golf
18 ส.ค. 2022 15:21:56
เปิดดูแล้ว 57 ครั้ง
57รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)จัดซื้อจัดจ้าง sine
8 ส.ค. 2022 14:09:06
เปิดดูแล้ว 43 ครั้ง
58ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อจัดจ้าง sine
8 ส.ค. 2022 14:05:39
เปิดดูแล้ว 41 ครั้ง
59เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจัดซื้อจัดจ้าง sine
8 ส.ค. 2022 13:57:20
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง
60ราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)ราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)สมัครงาน sine
21 ก.ค. 2022 15:58:45
เปิดดูแล้ว 198 ครั้ง