บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 51 ถึง 55 จาก 211 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
51ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อจัดจ้าง sine
5 ก.ย. 2022 15:48:26
เปิดดูแล้ว 35 ครั้ง
52ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสมัครงาน sine
30 ส.ค. 2022 08:55:18
เปิดดูแล้ว 110 ครั้ง
53รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุงรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุงสมัครงาน sine
24 ส.ค. 2022 09:53:21
เปิดดูแล้ว 128 ครั้ง
54ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสายยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสายยาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อจัดจ้าง golf
18 ส.ค. 2022 15:30:30
เปิดดูแล้ว 31 ครั้ง
55เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖จัดซื้อจัดจ้าง golf
18 ส.ค. 2022 15:22:16
เปิดดูแล้ว 54 ครั้ง