เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Update Delete


บทความ: จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 23 พ.ย. 2021 15:12:21
แก้ไขวันที่ 23 พ.ย. 2021 15:12:21
เปิดทั้งหมด 208 ครั้ง