เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

Update Delete


บทความ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 8 ส.ค. 2022 13:57:20
แก้ไขวันที่ 8 ส.ค. 2022 13:57:20
เปิดทั้งหมด 154 ครั้ง