หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

Update Delete


บทความ: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 10 พ.ค. 2022 14:35:22
แก้ไขวันที่ 10 พ.ค. 2022 14:36:36
เปิดทั้งหมด 23 ครั้ง