เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

Update Delete


บทความ: เครื่องเอ็กวเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันขนาดกลาง
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 21 เม.ย. 2022 10:38:15
แก้ไขวันที่ 21 เม.ย. 2022 10:38:15
เปิดทั้งหมด 25 ครั้ง