รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

Update Delete


บทความ: รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 9 ก.พ. 2022 10:22:39
แก้ไขวันที่ 28 มิ.ย. 2022 11:04:04
เปิดทั้งหมด 276 ครั้ง