หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Update Delete


บทความ: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 8 ก.พ. 2022 10:19:04
แก้ไขวันที่ 8 ก.พ. 2022 10:23:51
เปิดทั้งหมด 44 ครั้ง