ประกาศมาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

Update Delete


บทความ: ประกาศมาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 20 ม.ค. 2022 15:58:50
แก้ไขวันที่ 20 ม.ค. 2022 16:04:40
เปิดทั้งหมด 267 ครั้ง