ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปี2564

Update Delete


บทความ: บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 18 ม.ค. 2022 15:49:31
แก้ไขวันที่ 18 ม.ค. 2022 15:51:13
เปิดทั้งหมด 32 ครั้ง