admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 41 ถึง 45 จาก 80 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
41ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในบริเวณโรงพยาบาลถลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
19 ธ.ค. 2022 14:37:00
เปิดดูแล้ว 226 ครั้ง
เปิดดู
42เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐาน sine
6 ธ.ค. 2022 14:50:35
เปิดดูแล้ว 228 ครั้ง
เปิดดู
43เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 16:02:34
เปิดดูแล้ว 223 ครั้ง
เปิดดู
44เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 16:00:26
เปิดดูแล้ว 113 ครั้ง
เปิดดู
45เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน 89 รายการ sine
1 ธ.ค. 2022 15:57:26
เปิดดูแล้ว 109 ครั้ง
เปิดดู