ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต

  
ลงนามถวายพระพร         เข้าสู่เว็บไซต์