admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 31 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 31 ถึง 35 จาก 96 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
31เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา sine
28 ส.ค. 2023 13:13:29
เปิดดูแล้ว 196 ครั้ง
เปิดดู
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ sine
28 ส.ค. 2023 13:08:34
เปิดดูแล้ว 205 ครั้ง
เปิดดู
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ sine
21 ส.ค. 2023 11:23:41
เปิดดูแล้ว 194 ครั้ง
เปิดดู
34ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอลิฟต์ผู้ป่วยใน อาคารจามจุรี 1 ตัว ขนาด 1600 Kg sine
17 ส.ค. 2023 11:37:54
เปิดดูแล้ว 206 ครั้ง
เปิดดู
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ sine
16 ส.ค. 2023 15:00:56
เปิดดูแล้ว 175 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 31 ถึง 35 จาก 62 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
31รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
29 ส.ค. 2023 14:57:35
เปิดดูแล้ว 282 ครั้ง
เปิดดู
32รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
23 มิ.ย. 2023 16:16:16
เปิดดูแล้ว 534 ครั้ง
เปิดดู
33รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
1 มิ.ย. 2023 14:26:24
เปิดดูแล้ว 482 ครั้ง
เปิดดู
34รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ sine
23 พ.ค. 2023 10:07:37
เปิดดูแล้ว 563 ครั้ง
เปิดดู
35รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
25 เม.ย. 2023 15:04:46
เปิดดูแล้ว 528 ครั้ง
เปิดดู