admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 21 ถึง 25 จาก 34 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
21การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 160 รายการ sine
4 ต.ค. 2022 11:34:46
เปิดดูแล้ว 617 ครั้ง
เปิดดู
22นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุข sine
19 ก.ค. 2022 13:40:17
เปิดดูแล้ว 420 ครั้ง
เปิดดู
23การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวด sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 358 ครั้ง
เปิดดู
24ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 sine
7 มิ.ย. 2022 11:40:42
เปิดดูแล้ว 389 ครั้ง
เปิดดู
25สืบหาญาติ ผู้หญิงไม่ทราบชื่อ นามสกุล เสียชีวิติ ณ โรงพยาบาลถลาง sine
27 พ.ค. 2022 10:12:32
เปิดดูแล้ว 402 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 21 ถึง 25 จาก 96 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
21ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
3 ต.ค. 2023 13:59:09
เปิดดูแล้ว 172 ครั้ง
เปิดดู
22เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 sine
26 ก.ย. 2023 09:22:58
เปิดดูแล้ว 208 ครั้ง
เปิดดู
23เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 sine
26 ก.ย. 2023 09:22:44
เปิดดูแล้ว 181 ครั้ง
เปิดดู
24เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 sine
26 ก.ย. 2023 09:17:24
เปิดดูแล้ว 242 ครั้ง
เปิดดู
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง sine
18 ก.ย. 2023 11:13:44
เปิดดูแล้ว 145 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 21 ถึง 25 จาก 62 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
21รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
22 ม.ค. 2024 10:51:23
เปิดดูแล้ว 130 ครั้ง
เปิดดู
22รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
3 ม.ค. 2024 11:05:49
เปิดดูแล้ว 193 ครั้ง
เปิดดู
23รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 ธ.ค. 2023 09:15:57
เปิดดูแล้ว 137 ครั้ง
เปิดดู
24รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
28 พ.ย. 2023 11:59:18
เปิดดูแล้ว 241 ครั้ง
เปิดดู
25รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
28 พ.ย. 2023 11:57:39
เปิดดูแล้ว 136 ครั้ง
เปิดดู