admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 16 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 16 ถึง 20 จาก 96 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
16ประกาศราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) sine
12 ธ.ค. 2023 10:31:18
เปิดดูแล้ว 119 ครั้ง
เปิดดู
17ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
24 พ.ย. 2023 15:37:33
เปิดดูแล้ว 130 ครั้ง
เปิดดู
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โมษณา และเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ sine
21 พ.ย. 2023 11:23:01
เปิดดูแล้ว 134 ครั้ง
เปิดดู
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sine
6 พ.ย. 2023 11:23:28
เปิดดูแล้ว 152 ครั้ง
เปิดดู
20ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
3 ต.ค. 2023 14:01:29
เปิดดูแล้ว 158 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 16 ถึง 20 จาก 62 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
16รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
23 ก.พ. 2024 13:19:04
เปิดดูแล้ว 326 ครั้ง
เปิดดู
17รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
23 ก.พ. 2024 08:56:51
เปิดดูแล้ว 340 ครั้ง
เปิดดู
18รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง woot
16 ก.พ. 2024 15:32:25
เปิดดูแล้ว 416 ครั้ง
เปิดดู
19รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ woot
16 ก.พ. 2024 10:59:52
เปิดดูแล้ว 363 ครั้ง
เปิดดู
20รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
23 ม.ค. 2024 10:57:12
เปิดดูแล้ว 480 ครั้ง
เปิดดู