admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 15 จาก 34 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
11การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว woot
11 ม.ค. 2024 13:36:45
เปิดดูแล้ว 417 ครั้ง
เปิดดู
12แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 sine
30 พ.ย. 2023 15:51:19
เปิดดูแล้ว 429 ครั้ง
เปิดดู
13แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลถลางประจำปี งบประมาณ 2567 และขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์โรงพยาบาลถลาง sine
30 พ.ย. 2023 15:48:34
เปิดดูแล้ว 158 ครั้ง
เปิดดู
14แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลถลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) sine
24 ก.ค. 2023 10:29:09
เปิดดูแล้ว 436 ครั้ง
เปิดดู
15ประชาสัมพันธ์ คลินิกกระดูก และข้อ sine
19 ก.ค. 2023 11:35:53
เปิดดูแล้ว 487 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 15 จาก 96 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
11ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2568 จำนวน 23 รายการ sine
25 ม.ค. 2024 11:08:52
เปิดดูแล้ว 332 ครั้ง
เปิดดู
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง sine
15 ม.ค. 2024 11:15:20
เปิดดูแล้ว 341 ครั้ง
เปิดดู
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ sine
3 ม.ค. 2024 09:23:45
เปิดดูแล้ว 332 ครั้ง
เปิดดู
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ sine
27 ธ.ค. 2023 14:12:48
เปิดดูแล้ว 124 ครั้ง
เปิดดู
15ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ sine
13 ธ.ค. 2023 15:34:28
เปิดดูแล้ว 126 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 15 จาก 62 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
2 เม.ย. 2024 10:02:21
เปิดดูแล้ว 137 ครั้ง
เปิดดู
12รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
28 มี.ค. 2024 10:51:21
เปิดดูแล้ว 126 ครั้ง
เปิดดู
13รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
21 มี.ค. 2024 11:10:13
เปิดดูแล้ว 107 ครั้ง
เปิดดู
14รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
1 มี.ค. 2024 13:19:44
เปิดดูแล้ว 235 ครั้ง
เปิดดู
15รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
28 ก.พ. 2024 10:43:26
เปิดดูแล้ว 125 ครั้ง
เปิดดู