admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 1 ถึง 5 จาก 34 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
1นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม sine
30 พ.ค. 2024 09:05:32
เปิดดูแล้ว 63 ครั้ง
เปิดดู
2นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม sine
30 พ.ค. 2024 09:03:58
เปิดดูแล้ว 53 ครั้ง
เปิดดู
3ประกาศนโยบายบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน sine
11 มี.ค. 2024 09:11:12
เปิดดูแล้ว 166 ครั้ง
เปิดดู
4การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน sine
5 มี.ค. 2024 09:11:20
เปิดดูแล้ว 121 ครั้ง
เปิดดู
5อาการตามัวในผู้สูงอายุ และการตรวจตาในเด็ก sine
5 มี.ค. 2024 09:10:47
เปิดดูแล้ว 120 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 96 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 62 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
4 มิ.ย. 2024 13:45:49
เปิดดูแล้ว 167 ครั้ง
เปิดดู
2รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
30 พ.ค. 2024 09:38:15
เปิดดูแล้ว 128 ครั้ง
เปิดดู
3รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
24 พ.ค. 2024 08:41:47
เปิดดูแล้ว 148 ครั้ง
เปิดดู
4รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
20 พ.ค. 2024 16:11:08
เปิดดูแล้ว 189 ครั้ง
เปิดดู
5รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
9 พ.ค. 2024 11:24:55
เปิดดูแล้ว 192 ครั้ง
เปิดดู