admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 1 ถึง 5 จาก 23 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โพสล่าสุดเปิดดู
1แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 sine
30 พ.ย. 2023 15:51:19
เปิดดูแล้ว 17 ครั้ง
เปิดดู
2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลถลางประจำปี งบประมาณ 2567 และขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์โรงพยาบาลถลาง sine
30 พ.ย. 2023 15:48:34
เปิดดูแล้ว 10 ครั้ง
เปิดดู
3แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลถลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) sine
24 ก.ค. 2023 10:29:09
เปิดดูแล้ว 271 ครั้ง
เปิดดู
4ประชาสัมพันธ์ คลินิกกระดูก และข้อ sine
19 ก.ค. 2023 11:35:53
เปิดดูแล้ว 322 ครั้ง
เปิดดู
5เกณฑ์การพิจารณาการยกเลิกเครื่องมือทางการแพทย์ golf
27 มิ.ย. 2023 11:27:07
เปิดดูแล้ว 178 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 80 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
1ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
24 พ.ย. 2023 15:37:33
เปิดดูแล้ว 20 ครั้ง
เปิดดู
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โมษณา และเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ sine
21 พ.ย. 2023 11:23:01
เปิดดูแล้ว 22 ครั้ง
เปิดดู
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sine
6 พ.ย. 2023 11:23:28
เปิดดูแล้ว 37 ครั้ง
เปิดดู
4ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) sine
3 ต.ค. 2023 14:01:29
เปิดดูแล้ว 62 ครั้ง
เปิดดู
5ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
3 ต.ค. 2023 13:59:09
เปิดดูแล้ว 80 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 39 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
28 พ.ย. 2023 11:59:18
เปิดดูแล้ว 49 ครั้ง
เปิดดู
2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
28 พ.ย. 2023 11:57:39
เปิดดูแล้ว 28 ครั้ง
เปิดดู
3รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
21 พ.ย. 2023 11:18:10
เปิดดูแล้ว 86 ครั้ง
เปิดดู
4รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง sine
7 พ.ย. 2023 13:46:01
เปิดดูแล้ว 115 ครั้ง
เปิดดู
5รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
25 ต.ค. 2023 14:45:02
เปิดดูแล้ว 139 ครั้ง
เปิดดู