บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 36 ถึง 40 จาก 302 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง sine
6 พ.ย. 2023 11:23:28
เปิดดูแล้ว 81 ครั้ง
37รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสมัครงาน sine
25 ต.ค. 2023 14:45:02
เปิดดูแล้ว 183 ครั้ง
38ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสาบยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))จัดซื้อจัดจ้าง sine
3 ต.ค. 2023 14:01:29
เปิดดูแล้ว 95 ครั้ง
39ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อจัดจ้าง sine
3 ต.ค. 2023 13:59:09
เปิดดูแล้ว 113 ครั้ง
40เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จัดซื้อจัดจ้าง sine
26 ก.ย. 2023 09:22:58
เปิดดูแล้ว 129 ครั้ง