บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 21 ถึง 25 จาก 302 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 แกรม จำนวน 300 รีม
2. กระดาษถ่ายเอกสาร A5 แกรม จำนวน 300 รีม
จัดซื้อจัดจ้าง sine
27 ธ.ค. 2023 14:12:48
เปิดดูแล้ว 58 ครั้ง
22การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 MOIT3การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 MOIT3ITA golf
26 ธ.ค. 2023 10:49:31
เปิดดูแล้ว 36 ครั้ง
23รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสมัครงาน sine
20 ธ.ค. 2023 09:15:57
เปิดดูแล้ว 74 ครั้ง
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ(ไม่ได้ตั้ง) sine
19 ธ.ค. 2023 09:40:56
เปิดดูแล้ว 14 ครั้ง
25ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการจัดซื้อจัดจ้าง sine
13 ธ.ค. 2023 15:34:28
เปิดดูแล้ว 60 ครั้ง