บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 16 ถึง 20 จาก 313 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
16กระบวนการยืมพัสดุคงรูปพร้อมแบบฟอร์มใบยืมพัสดุคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐกระบวนการยืมพัสดุคงรูปพร้อมแบบฟอร์มใบยืมพัสดุคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐITA sine
12 พ.ค. 2021 13:56:21
เปิดดูแล้ว 118 ครั้ง
17กักตัว 14 วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (ภาษาไทย)กักตัว 14 วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (ภาษาไทย)ประชาสัมพันธ์ golf
31 ก.ค. 2021 21:48:33
เปิดดูแล้ว 482 ครั้ง
18การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 316 ครั้ง
19การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 160 รายการการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 160 รายการประชาสัมพันธ์ sine
4 ต.ค. 2022 11:34:46
เปิดดูแล้ว 572 ครั้ง
20การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 85 รายการการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 85 รายการจัดซื้อจัดจ้าง sine
3 ส.ค. 2023 14:28:37
เปิดดูแล้ว 347 ครั้ง