บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 16 ถึง 20 จาก 313 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
16นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี พ.ศ.2565นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี พ.ศ.2565ประชาสัมพันธ์ golf
17 มี.ค. 2022 16:12:39
เปิดดูแล้ว 380 ครั้ง
17สืบหาญาติ ผู้หญิงไม่ทราบชื่อ นามสกุล เสียชีวิติ ณ โรงพยาบาลถลางเนื่องจากโรงพยาบาลถลาง มีผู้ป่วยหญิงไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบนามสกุล ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 23.10 น. ซึ่งทางโรงพยาบาลถลางต้องการ สืบหาญาติ เพื่อมารับศพ ไปดำเนินการ และทำการเก็บศพไว้ ห้องเก็บศพเป็นเวลา 7 วัน (ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ) หากไม่มีการติดต่อมารับศพ ทางโรงพยาบาลจะขอมอบศพให้มูลนิธิกุศลธรรมช่วยดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ sine
27 พ.ค. 2022 10:12:32
เปิดดูแล้ว 353 ครั้ง
18ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 ผ่านทาง QR code หรือ
https://forms.gle/6dBhoE8kC6oScFhM6 เพื่อประกอบการทำงานคตุณภาพของโรงพยาบาล
ประชาสัมพันธ์ sine
7 มิ.ย. 2022 11:40:42
เปิดดูแล้ว 344 ครั้ง
19การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 316 ครั้ง
20นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุขนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ sine
19 ก.ค. 2022 13:40:17
เปิดดูแล้ว 380 ครั้ง