admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 1 ถึง 5 จาก 18 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 1 ถึง 5 จาก 46 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
1ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกขนาดเล็กระบบไฟฟ้า sine
8 มิ.ย. 2023 13:31:33
เปิดดูแล้ว 2 ครั้ง
เปิดดู
2ประกวดราคาข้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 87 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 5.7 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
12 พ.ค. 2023 09:16:02
เปิดดูแล้ว 26 ครั้ง
เปิดดู
3ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถเคลื่อนที่ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก sine
26 เม.ย. 2023 13:28:01
เปิดดูแล้ว 28 ครั้ง
เปิดดู
4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบปีประมาณ พ.ศ.2566 sine
23 มี.ค. 2023 11:44:44
เปิดดูแล้ว 43 ครั้ง
เปิดดู
5ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ sine
15 ก.พ. 2023 09:33:04
เปิดดูแล้ว 137 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 1 ถึง 5 จาก 30 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
1 มิ.ย. 2023 14:26:24
เปิดดูแล้ว 84 ครั้ง
เปิดดู
2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ sine
23 พ.ค. 2023 10:07:37
เปิดดูแล้ว 155 ครั้ง
เปิดดู
3รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
25 เม.ย. 2023 15:04:46
เปิดดูแล้ว 280 ครั้ง
เปิดดู
4รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 เม.ย. 2023 11:40:09
เปิดดูแล้ว 99 ครั้ง
เปิดดู
5รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 เม.ย. 2023 11:37:27
เปิดดูแล้ว 62 ครั้ง
เปิดดู