ITA

แสดง 6 ถึง 10 จาก 34 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
6ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) sine
12 พ.ค. 2021 13:33:47
เปิดดูแล้ว 2 ครั้ง
เปิดดู
7แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน sine
12 พ.ค. 2021 13:29:54
เปิดดูแล้ว 2 ครั้ง
เปิดดู
8แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 sine
11 พ.ค. 2021 09:23:47
เปิดดูแล้ว 6 ครั้ง
เปิดดู
9เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 sine
5 พ.ค. 2021 11:44:40
เปิดดูแล้ว 24 ครั้ง
เปิดดู
10คู่มือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลถลาง sine
5 พ.ค. 2021 11:39:22
เปิดดูแล้ว 24 ครั้ง
เปิดดู