ประกาศการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผลงานต่ำ

Update Delete


บทความ: ประกาศการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผลงานต่ำ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 9 เม.ย. 2021 10:13:52
แก้ไขวันที่ 9 เม.ย. 2021 10:13:52
เปิดทั้งหมด 14 ครั้ง