admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 21 ถึง 25 จาก 80 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
21เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เช่าเครื่องอ่าน และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเแกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บ-ส่งกระจายภาพทางการแพทย์ sine
7 ส.ค. 2023 13:24:57
เปิดดูแล้ว 88 ครั้ง
เปิดดู
22ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และจำกัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ sine
7 ส.ค. 2023 13:22:32
เปิดดูแล้ว 81 ครั้ง
เปิดดู
23เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารทางสายยาง sine
4 ส.ค. 2023 11:02:40
เปิดดูแล้ว 81 ครั้ง
เปิดดู
24การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 85 รายการ sine
3 ส.ค. 2023 14:28:37
เปิดดูแล้ว 98 ครั้ง
เปิดดู
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง sine
24 ก.ค. 2023 11:14:32
เปิดดูแล้ว 67 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 21 ถึง 25 จาก 39 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
21รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
31 ม.ค. 2023 10:23:10
เปิดดูแล้ว 334 ครั้ง
เปิดดู
22รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
31 ม.ค. 2023 10:19:08
เปิดดูแล้ว 226 ครั้ง
เปิดดู
23รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ sine
20 ม.ค. 2023 14:42:33
เปิดดูแล้ว 234 ครั้ง
เปิดดู
24รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) sine
11 ม.ค. 2023 15:49:22
เปิดดูแล้ว 259 ครั้ง
เปิดดู
25รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) woot
3 ม.ค. 2023 19:06:57
เปิดดูแล้ว 222 ครั้ง
เปิดดู