admin

นพ.บรรพต ปานเคลือบ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลถลาง

       
แสดง 11 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

แสดง 21 ถึง 25 จาก 38 ผลลัพธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

# จัดซื้อจัดจ้างโพสล่าสุดเปิดดู
21ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ยกเว้นอาหารทางสายยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) golf
18 ส.ค. 2022 15:30:30
เปิดดูแล้ว 26 ครั้ง
เปิดดู
22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ golf
18 ส.ค. 2022 15:22:16
เปิดดูแล้ว 47 ครั้ง
เปิดดู
23เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ golf
18 ส.ค. 2022 15:21:56
เปิดดูแล้ว 48 ครั้ง
เปิดดู
24รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) sine
8 ส.ค. 2022 14:09:06
เปิดดูแล้ว 34 ครั้ง
เปิดดู
25ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sine
8 ส.ค. 2022 14:05:39
เปิดดูแล้ว 35 ครั้ง
เปิดดู
แสดง 11 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สมัครงาน

#สมัครงาน โพสล่าสุดเปิดดู
11รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) sine
21 มี.ค. 2022 10:58:23
เปิดดูแล้ว 195 ครั้ง
เปิดดู