บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 36 ถึง 40 จาก 211 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
36เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจัดซื้อจัดจ้าง sine
8 ส.ค. 2022 13:57:20
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง
37เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบปีประมาณ พ.ศ.2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบปีประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเช์้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติจัดซื้อจัดจ้าง sine
23 มี.ค. 2023 11:44:44
เปิดดูแล้ว 5 ครั้ง
38เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐานเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐานจัดซื้อจัดจ้าง sine
6 ธ.ค. 2022 14:50:35
เปิดดูแล้ว 131 ครั้ง
39เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการสมัครงาน sine
1 ธ.ค. 2022 15:59:19
เปิดดูแล้ว 37 ครั้ง
40เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการจัดซื้อจัดจ้าง sine
1 ธ.ค. 2022 16:02:34
เปิดดูแล้ว 133 ครั้ง