บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 36 ถึง 40 จาก 223 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
36เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการจัดซื้อจัดจ้าง sine
1 ธ.ค. 2022 16:00:26
เปิดดูแล้ว 34 ครั้ง
37เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 31 รายการสมัครงาน sine
1 ธ.ค. 2022 15:59:19
เปิดดูแล้ว 42 ครั้ง
38เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน 89 รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน 89 รายการจัดซื้อจัดจ้าง sine
1 ธ.ค. 2022 15:57:26
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง
39เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าผู้ป่วย จำนวน 17 รายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าผู้ป่วย จำนวน 17 รายการจัดซื้อจัดจ้าง sine
1 ธ.ค. 2022 15:55:28
เปิดดูแล้ว 23 ครั้ง
40รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
(ไม่ได้ตั้ง) sine
28 พ.ย. 2022 14:19:37
เปิดดูแล้ว 15 ครั้ง