บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 31 ถึง 35 จาก 109 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
31เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู้ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักข์ หลอดแอลอีดีจัดซื้อจัดจ้าง sine
23 พ.ย. 2021 15:11:01
เปิดดูแล้ว 30 ครั้ง
32เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จัดซื้อจัดจ้าง sine
23 พ.ย. 2021 15:09:06
เปิดดูแล้ว 38 ครั้ง
33เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู้ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักข์ หลอดแอลอีดีประชาสัมพันธ์ sine
23 พ.ย. 2021 15:06:55
เปิดดูแล้ว 123 ครั้ง
34คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาลถลางคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาลถลาง ที่ 508/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564ITA golf
22 พ.ย. 2021 15:55:51
เปิดดูแล้ว 59 ครั้ง
35แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลถลาง ปีงบประมาณ 2565แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลถลาง ปีงบประมาณ 2565ITA golf
20 พ.ย. 2021 09:28:38
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง