บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 11 ถึง 15 จาก 211 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู้ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักข์ หลอดแอลอีดีประชาสัมพันธ์ sine
23 พ.ย. 2021 15:06:55
เปิดดูแล้ว 366 ครั้ง
12นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี พ.ศ.2565นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี พ.ศ.2565ประชาสัมพันธ์ golf
17 มี.ค. 2022 16:12:39
เปิดดูแล้ว 184 ครั้ง
13สืบหาญาติ ผู้หญิงไม่ทราบชื่อ นามสกุล เสียชีวิติ ณ โรงพยาบาลถลางเนื่องจากโรงพยาบาลถลาง มีผู้ป่วยหญิงไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบนามสกุล ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 23.10 น. ซึ่งทางโรงพยาบาลถลางต้องการ สืบหาญาติ เพื่อมารับศพ ไปดำเนินการ และทำการเก็บศพไว้ ห้องเก็บศพเป็นเวลา 7 วัน (ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ) หากไม่มีการติดต่อมารับศพ ทางโรงพยาบาลจะขอมอบศพให้มูลนิธิกุศลธรรมช่วยดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ sine
27 พ.ค. 2022 10:12:32
เปิดดูแล้ว 187 ครั้ง
14ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามการสำรวจและเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี ปี 2565 ผ่านทาง QR code หรือ
https://forms.gle/6dBhoE8kC6oScFhM6 เพื่อประกอบการทำงานคตุณภาพของโรงพยาบาล
ประชาสัมพันธ์ sine
7 มิ.ย. 2022 11:40:42
เปิดดูแล้ว 200 ครั้ง
15การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 168 ครั้ง