บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 6 ถึง 10 จาก 141 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
6เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565จัดซื้อจัดจ้าง sine
21 เม.ย. 2022 10:49:54
เปิดดูแล้ว 31 ครั้ง
7เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ)เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ)จัดซื้อจัดจ้าง sine
21 เม.ย. 2022 10:46:30
เปิดดูแล้ว 19 ครั้ง
8เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เช่าเครื่องอ่าน และเเปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งกระจายภาพทางการแพทย์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เช่าเครื่องอ่าน และเเปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งกระจายภาพทางการแพทย์จัดซื้อจัดจ้าง sine
21 เม.ย. 2022 10:41:34
เปิดดูแล้ว 20 ครั้ง
9เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565เครื่องเอ็กวเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันขนาดกลาง
จัดซื้อจัดจ้าง sine
21 เม.ย. 2022 10:38:15
เปิดดูแล้ว 24 ครั้ง
10เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์การแพทย์จัดซื้อจัดจ้าง sine
21 เม.ย. 2022 10:00:42
เปิดดูแล้ว 17 ครั้ง