บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 56 ถึง 60 จาก 148 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
56หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONGหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONGITA golf
10 พ.ค. 2022 14:35:22
เปิดดูแล้ว 23 ครั้ง
57หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการITA golf
8 ก.พ. 2022 10:19:04
เปิดดูแล้ว 38 ครั้ง
58ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)ITA sine
12 พ.ค. 2021 13:33:47
เปิดดูแล้ว 43 ครั้ง
59สืบหาญาติ ผู้หญิงไม่ทราบชื่อ นามสกุล เสียชีวิติ ณ โรงพยาบาลถลางเนื่องจากโรงพยาบาลถลาง มีผู้ป่วยหญิงไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบนามสกุล ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 23.10 น. ซึ่งทางโรงพยาบาลถลางต้องการ สืบหาญาติ เพื่อมารับศพ ไปดำเนินการ และทำการเก็บศพไว้ ห้องเก็บศพเป็นเวลา 7 วัน (ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ) หากไม่มีการติดต่อมารับศพ ทางโรงพยาบาลจะขอมอบศพให้มูลนิธิกุศลธรรมช่วยดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ sine
27 พ.ค. 2022 10:12:32
เปิดดูแล้ว 40 ครั้ง
60สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541ITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:19:48
เปิดดูแล้ว 26 ครั้ง