บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 51 ถึง 55 จาก 148 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
51หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนหน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนITA golf
30 มี.ค. 2022 12:34:48
เปิดดูแล้ว 22 ครั้ง
52หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2565หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2565ITA golf
10 มี.ค. 2022 16:15:45
เปิดดูแล้ว 98 ครั้ง
53หน่วยงานมีการรายงาน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วยงานมีการรายงาน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ITA golf
10 พ.ค. 2022 14:39:30
เปิดดูแล้ว 16 ครั้ง
54หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานหน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานITA golf
24 ก.พ. 2022 10:27:46
เปิดดูแล้ว 163 ครั้ง
55หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนITA golf
24 ก.พ. 2022 09:53:57
เปิดดูแล้ว 48 ครั้ง