บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 46 ถึง 50 จาก 141 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
46เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564ITA sine
5 พ.ค. 2021 11:44:40
เปิดดูแล้ว 88 ครั้ง
47อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมอินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:30:15
เปิดดูแล้ว 24 ครั้ง
48อำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องITA golf
29 ธ.ค. 2021 21:17:52
เปิดดูแล้ว 23 ครั้ง
49หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานITA golf
10 พ.ค. 2022 14:32:35
เปิดดูแล้ว 19 ครั้ง
50หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนITA golf
8 ก.พ. 2022 09:44:33
เปิดดูแล้ว 29 ครั้ง