บทความทั้งหมด

สร้างบทความทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 152 ผลลัพธ์

บทความทั้งหมด

#ชื่อเรื่องเนื้อหาหมวดหมู่โพสล่าสุด 
  
1ราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)ราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครว ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)สมัครงาน sine
21 ก.ค. 2022 15:58:45
เปิดดูแล้ว 67 ครั้ง
2เกณฑ์จริยธรรมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาITA golf
21 ก.ค. 2022 14:38:50
เปิดดูแล้ว 7 ครั้ง
3นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุขนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลถลาง กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ sine
19 ก.ค. 2022 13:40:17
เปิดดูแล้ว 13 ครั้ง
4การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ sine
19 ก.ค. 2022 13:37:53
เปิดดูแล้ว 9 ครั้ง
5งบลงทุน ทุกไตรมาสงบลงทุน ทุกไตรมาสITA golf
8 มิ.ย. 2022 10:44:54
เปิดดูแล้ว 38 ครั้ง