ITA

แสดง 36 ถึง 40 จาก 48 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
36ประกาศการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผลงานต่ำ golf
9 เม.ย. 2021 10:13:52
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง
เปิดดู
37นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลถลาง ปีงบประมาณ golf
9 เม.ย. 2021 10:06:29
เปิดดูแล้ว 30 ครั้ง
เปิดดู
38สรุปผลการจัดหาพัสดุไตรมาสที่ 2 สขร.1 เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564 golf
2 เม.ย. 2021 11:50:03
เปิดดูแล้ว 77 ครั้ง
เปิดดู
39ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน golf
2 เม.ย. 2021 11:45:48
เปิดดูแล้ว 33 ครั้ง
เปิดดู
40ประกาศโรงพยาบาลถลาง เรื่องมาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง golf
2 เม.ย. 2021 11:30:51
เปิดดูแล้ว 44 ครั้ง
เปิดดู