ITA

แสดง 16 ถึง 20 จาก 115 ผลลัพธ์

ITA

#ITA โพสล่าสุดเปิดดู
  
16รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส golf
9 ก.พ. 2022 10:22:39
เปิดดูแล้ว 231 ครั้ง
เปิดดู
17แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 golf
8 ก.พ. 2022 10:26:07
เปิดดูแล้ว 55 ครั้ง
เปิดดู
18หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ golf
8 ก.พ. 2022 10:19:04
เปิดดูแล้ว 32 ครั้ง
เปิดดู
19หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน golf
8 ก.พ. 2022 09:44:33
เปิดดูแล้ว 29 ครั้ง
เปิดดู
20ประกาศมาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ golf
20 ม.ค. 2022 15:58:50
เปิดดูแล้ว 267 ครั้ง
เปิดดู