เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Update Delete


บทความ: จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ)
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 23 พ.ย. 2021 15:15:12
แก้ไขวันที่ 23 พ.ย. 2021 15:15:12
เปิดทั้งหมด 265 ครั้ง